ค่า COD คืออะไร คิดยังไง และจะช่วยประหยัดยังไงนะ?

 COD คืออะไร และวิธีการคำนวน COD คิดยังไง การเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ สิ่งหนึ่งที่จะช่วยประหยัดและลดค่าใช้จ่ายไปได้มากคือ ค่า COD นั่นเอง ว่าแต่ค่า COD คืออะไรกันนะ ค่า COD คือค่าบริการเก็บเงินปลายทาง ของขนส่งนั่นเอง ซึ่งเวลาเราขายของช่องทางออนไลน์ให้กับลูกค้า ลูกค้าไม่อยากจะจ่ายตังก่อน แต่อยากจะได้รับของพร้อมชำระเงิน ทางขนส่งเอกชนทั่วไปจะมีบริการการเก็บเงินปลายทางให้ โดยทางขนส่งเองจะคิดค่าบริการเพิ่มเติมกับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ เรทราคาการคิดค่า COD ของแต่ละขนส่งก็จะมีค่าบริการที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นทางพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เองควรจะต้องดูค่าบริการในส่วนนี้ด้วยเพราะว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่เราอาจจะต้องรับผิดชอบและทำให้เราประหยัดได้มากยิ่งขึ้น โดยแต่ละขนส่งเองก็จะมีข้อแม้ในการเก็บเงินสูงสุด เช่น เก็บเงินสูงสุด 50,000 บาทต่อรายการ และอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องศึกษารายละเอียดคือ ค่าบริการการโอนคืน โดยส่วนใหญ่แล้วทางขนส่งจะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการโอนชำระคืนให้กับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์   แล้วจะคิดค่า COD ยังไงกันนะ ตัวอย่างการคิดที่ 1 ขนส่ง A คิดค่าบริการ COD 4% โดยมูลค่าที่จะเรียกเก็บกับลูกค้าปลายทาง คือ 2,000 บาท เราจะต้องเสียค่า บริการ COD เท่ากับ 2,000 x…